Programa Conéixer de la Universitat de Valencia

Visites a la Universitat de València

Termini d'inscripció a la visita 27-1-2018

Si ja havíeu emplenat les vostres dades personals i del centre en la Jornada d'Informació i voleu fer la inscripció de la visita cliqueu ací

Si ja havíeu emplenat aquest formulari i voleu fer canvis en la visita cliqueu ací

En cas contrari cal que empleneu totes les dades:

DADES PERSONALS
Nom
Cognoms
Correu electrònic
Telèfon
Sexe
DNI
Funció al centre
DADES DEL CENTRE
Nom del centre
Adreça del centre
Població
Província
Codi postal
Telèfon del centre
Tipus de centre

Les dades facilitades en el formulari d’inscripció s’inclouran en els sistemes d’informació de la Universitat de València amb l’exclusiva finalitat de gestionar la vostra inscripció i/o participació en les accions del Programa Conèixer la Universitat, realitzar controls d’assistència o emetre certificats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, enviant un missatge de correu electrònic a lopd@uv.es (heu d’utilitzar l’adreça de correu electrònic que vàreu facilitar en registrar-vos) o enviant un escrit a Protecció de dades (Servei d’Informàtica, C. Amadeu de Savoia, 4, 46009 de València (l’escrit s’ha d’acompanyar de còpia d’un document oficial que acredite la vostra identitat i amb la documentació que justifique la petició).