Programa Conéixer de la Universitat de Valencia

Visites a la Universitat de València

El día limit per a l'incripció a la visita era el 28-02-2018

Les dades facilitades en el formulari d’inscripció s’inclouran en els sistemes d’informació de la Universitat de València amb l’exclusiva finalitat de gestionar la vostra inscripció i/o participació en les accions del Programa Conèixer la Universitat, realitzar controls d’assistència o emetre certificats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, enviant un missatge de correu electrònic a lopd@uv.es (heu d’utilitzar l’adreça de correu electrònic que vàreu facilitar en registrar-vos) o enviant un escrit a Protecció de dades (Servei d’Informàtica, C. Amadeu de Savoia, 4, 46009 de València (l’escrit s’ha d’acompanyar de còpia d’un document oficial que acredite la vostra identitat i amb la documentació que justifique la petició).