Programa Conéixer de la Universitat de Valencia

Jornada d'Informació als orientadors

Termini d'inscripció a la jornada 19-1-2018

Si ja havíeu introduït les vostres dades i voleu fer algun canvi, cliqueu ací

DADES PERSONALS
Nom
Cognoms
Correu electrònic
Telèfon
Sexe
DNI
Funció al centre
DADES DEL CENTRE
Nom del centre
Adreça del centre
Població
Província
Codi postal
Telèfon del centre
Tipus de centre

Les dades facilitades en el formulari d’inscripció s’inclouran en els sistemes d’informació de la Universitat de València amb l’exclusiva finalitat de gestionar la vostra inscripció i/o participació en les accions del Programa Conèixer la Universitat, realitzar controls d’assistència o emetre certificats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, enviant un missatge de correu electrònic a lopd@uv.es (heu d’utilitzar l’adreça de correu electrònic que vàreu facilitar en registrar-vos) o enviant un escrit a Protecció de dades (Servei d’Informàtica, C. Amadeu de Savoia, 4, 46009 de València (l’escrit s’ha d’acompanyar de còpia d’un document oficial que acredite la vostra identitat i amb la documentació que justifique la petició).